Ved angrerett:

  1. Send oss en mail på [email protected] og informere med retur
  2. Fyll ut angrettskjema du har motta med pakken.
  3. Pakk alt i en eske og sende pakken til oss til samme adresse som står på skjema.
  4. Vi sender en bekreftelse når vi har motta pakken.
  5. Vi refundere hele beløpet  (med unntak av tileggsskostander som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigeste type standardlevering vi tilbyr),

 

Virkningene av at angreretten brukes

Du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager ettere den dag du eller en annen tredjemann en transportøren, som du har ptpekt, får varene i fysisk besittelse.

 

For å kunne bruke angreretten må underrette oss

Aljumaili Tech

Ola Frosts Veg 2 A

7031 Trondheim

[email protected]

 

på en utvertyr måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

Du kan benytte det vedlagte angreskjema, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender melding om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angrerettes brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostander (med unntak av tileggskostander som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigeste typen standardlevering vi tilbyr), uten nødvendig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

 

Vi foretar tilbakebetaling med samme betalingsmiddel som du har benyttet ved den opprinnelige transasksjonen, men mindre du utrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

VI kan holde holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene trilbake, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som intreffer først.

 

Du må bære de direktene kostandene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig for en eventuell reduskjon i varens verdi som skyldes en annen håndteringsgav varene enn det som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

 

Angretten gjelder kun privatpersonen, ikke næringskjøp.

Produkter kjøpt til mining anses som næringskjøp. Reklamasjonen/garanti begrenses da til 30 dager.

 

Ansvarlig for feil

Aljumaili Tech ansvar som følge av feil ved varen er begrenset til det som angis i disse alminnelige kjøpsvilkårene, samt det som angis i forbrukerkjøpsloven. Aljumaili Tech har ikke noe ansvar

for eksempelvis inkompatibilitet, forsinket leveranse,mistet leveranse,  skadebringende egenskaper i varene, produktansvar, tap i næringsverksamhet, driftsstans, tap av lagret informasjon, merarbeid eller annen økonomisk skade. Tenk på å alltid ta backup på viktige data, Aljumaili Tech kan ikke gjenskape eller ta backup på kundenes data i tilfelle reklamasjon. Aljumaili Tech gir ikke erstatninger ved feil kobling eller

Om det foreligger feil som Aljumaili Tech har ansvar for, så påtar Aljumaili Tech seg at på egen bekostning bote på feilen ved reparasjon, ny leveranse eller tilbakebetaling av kjøpesummen, dersom dette kan skje uten vesentlig kostnad og ubeleilighet for Aljumaili Tech . Ytterligere rettigheter for kunde kan være en følge av respektive produsenters garantier.

Ved garanti og relamasjon:

Ikke alle reklamasjoner skal sendes til Bitnor.shop Mange produkter skal sende direkte til prodsuntens verksted.

Sendes retur til Bitnor.shop der det skulle være sendt et annet sted eller uten forhåndsgodkjent RMA-Nummer, vil retursaken kunne ta betydelig lengre tid. Merk at produkter kjøpt til mining anses som næringskjøp.